Default

Hvis et selskap “defaulter”, betyr dette at det er manglende tilbakebetaling av gjeld inkludert renter eller hovedstol på et lån eller sikkerhet. En standard kan oppstå når en låntaker ikke er i stand til å foreta rettidige innbetalinger, går glipp av innbetalinger, eller unngår eller slutter å betale. Enkeltpersoner, bedrifter og til og med land kan bli byttedyr ved mislighold hvis de ikke kan oppfylle gjeldsforpliktelsene. Standardrisiko beregnes ofte i god tid av kreditorene. Det finnes ikke et helt nøyaktig norsk ord for å beskrive default. Det nærmeste man har er “konkurs”.