Day trader

En dagshandler er en næringsdrivende som utfører et stort volum av korte og lange handler for å kapitalisere på intradag markedsprishandling. Prisaksjonen er et resultat av midlertidig ineffektivitet på tilbud og etterspørsel forårsaket på grunn av kjøp og salg av eiendelen. På høyden i 1999 var det anslått at det fantes ca 100.000 nordmenn som på heltid eller deltid drev med kjøp og salg av aksjer på samme dag.