Data mining

Data mining er en prosess som brukes av selskaper for å gjøre rådata til nyttig informasjon. Ved å bruke programvare for å lete etter mønstre i store mengder data, kan bedrifter lære mer om kundene sine for å utvikle mer effektive markedsføringsstrategier, øke salget og redusere kostnadene. Datautvinning avhenger av effektiv datainnsamling, lagring og databehandling.