Dark pool

Et mørkt basseng er et privat organisert finansforum eller bytte for handel med verdipapirer. Mørke bassenger tillater institusjonelle investorer å handle uten eksponering før etter at handelen er gjennomført og rapportert. Mørke bassenger er en type alternativt handelssystem (ATS) som gir visse investorer muligheten til å plassere store ordrer og gjøre handler uten å offentliggjøre sine intensjoner under søket etter en kjøper eller selger.