Credit Default Swap (CDS)

Et finansielt instrument som kan sammenlignes med en salgsopsjon. I realiteten er CDS en konkursbeskyttelse på obligasjonsgjeld. Premien, som betales kvartalsvis, halvårlig eller årlig, er en prosentandel av pålydende på obligasjonen man ønsker å forsikre. Utbetaling skjer dersom obligasjonen erklæres misligholdt og verdien beregnes av pålydende fratrukket eventuelle verdier som obligasjonseieren måtte få etter en konkurs. CDS-kontrakter utstedes på alle typer av obligasjoner og også på obligasjonsindekser. For å kunne handle med CDS kreves det at man har en ISDA avtale med en investeringsbank. De store investeringsbankene stiller alle priser på ulike CDS’er.