Covenant

En covenant er en juridisk bindende avtaleperiode mellom en obligasjonsutsteder og en obligasjonseier. Obligasjonsavtaler er utformet for å beskytte begge parters interesser. Negative eller restriktive pakter forbyr utstederen å utføre visse aktiviteter; positive eller bekreftende pakter krever at utsteder oppfyller spesifikke krav.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email