Contango

Markedet er i contango når futures-prisene er høyere enn spot. Futures-prisene tar hensyn til renten i perioden, samt tilbud og etterspørsel for de aktuelle kontraktsmånedene. Det motsatte av contango er “backwardation”.