Commodity

En råvare er en grunnleggende vare som brukes i handel som kan byttes ut med andre varer av samme type. Råvarer brukes oftest som innspill i produksjonen av andre varer eller tjenester. Kvaliteten på en gitt vare kan variere noe, men den er i det vesentlige ensartet på tvers av produsentene. En typisk råvare kan være råolje, gull, stål osv.