CMO

Pantesikret boliglån. En obligasjon inneholder mange slike lån med hensikt å oppnå en posteføljes diversifiseringseffekt. I mange tilfeller har også obligasjonen belåning. Organisert etter løpetid og risikonivå, mottar CMO kontantstrømmer når låntakere tilbakebetaler pantelånene som fungerer som sikkerhet på disse verdipapirene. På sin side distribuerer CMOs hovedstol og rentebetalinger til sine investorer basert på forhåndsbestemte regler og avtaler.