Clearing

Clearing er prosessen hvor de faktiske pengene bytter eier når det kommer til handel av verdipapirer. Det er det mellomleddet som gjør all verdipapirhandel mulig, som faktisk krever inn og betaler ut penger.