Clawback

En tilbakekalling av bonus, mest kjent som en clawback, er en kontraktsbestemmelse der penger som allerede er betalt til en ansatt, må returneres til en arbeidsgiver eller velgjører, noen ganger med en bot. Dette skjer typisk årevis etter en bonus er utbetalt og vil ofte være knyttet til juridiske utfall.