Chapter 11

Chapter 11 er et avsnitt i konkurslovene i USA (US bankruptcy code). Begrepet betegner at et selskap søker konkursbeskyttelse for å kunne restrukturere selskapet i et forsøk på å unngå konkurs.