CFD

Certificate For Difference. Også kjent som “spread betting”. Opprinnelig et veddemålsprodukt startet av bookmakere. Ligner et finansielt instrument, men handles OTC og ikke på børs. Man er med andre ord avhengig av prisen til én enkelt motpart og man eier heller ikke det underliggende aktiva. Man kan idag handle look alike finansielle produkter hos CFD-leverndører. Nesten alle produktene tilbys med høy belåningsgrad, noe som gjør det kostbart dersom man ønsker å bli sittende med en posisjon over tid. Siden man ikke eier produktet, skjer oppgjør kun på basis av differansen i pris mellom kjøp og salg.