CEO

Bildet er tatt av Courtany fra Pixabay

En CEO kalles som oftest konsernsjef eller adm. dir. i Norge, litt avhengig av størrelsen og omfanget av selskapet.

En slik type leder kan ofte deles inn i et par under-kategorier. En CEO kan enten være veldig opptatt av markedsføring (som Petter Stordalen), hvor deres rolle i all hovedsak er som promotør av selskapet utad. De skal øke verdien med å øke synligheten.

En annen form for CEO kan være en mer operasjonell leder. Dette kan være en leder som f.eks. Tim Cook i Apple. Han har stort fokus på det operasjonelle i Apple, da han kommer fra en stilling som COO, Chief Operational Officer.

Ellers er det en rekke forkortelser blant ledere i selskaper og typisk opplever du å møte det største utvalget av disse titlene i modne selskaper med lang fartstid og kanskje litt begrenset innovajson – i Norge kan det være f.eks. Schibsted som er legendarisk for sine titler.

Andre titler i den såkalte C-suite er ovennevnte COO, CFO (finansdirektør), CMO (markedssjef), CTO (teknologisk leder) CIO (investeringsdirektør), og en lang rekke andre titler.

Hvis selskapet er helt nytt, norsk og ikke har mer egenkapital enn 30000 kroner, bør du ikke ta noen på alvor om de titulerer seg selv som CEO. Du er i beste fall en adm. dir.