Collateralized Debt Obligation (CDO)

En obligasjon med sikkerhet som er sammensatt av flere mindre lån. En CDO er betraktet som et derivat fordi den er laget på basis av andre gjeldstyper (obligasjoner, boliglån, gjeld) som alle er sikret.

CDO’er deles opp i transjer. Disse transjene har ulik grad av sikkerhet og følgelig forskjellig rente. CDO’er kjøpes av alt fra banker via pensjonskasser til privatbanker (som igjen selger disse til sine velstående kunder).

Hedgefond er også aktive i CDO markedet, enten som rene investorer eller som abitrageurer mellom transjene (dersom de mener at disse er priset feil i forhold til hverandre).

En sikkerhetsstillet gjeldsforpliktelse (CDO) er et komplekst strukturert finansprodukt som er støttet av en pool av lån og andre eiendeler og selges til institusjonelle investorer. En CDO er en bestemt type derivater fordi verdien, som navnet antyder, kommer fra en annen underliggende eiendel. Disse eiendelene blir sikkerhet hvis lånet misligholder.