CAPE ratio

CAPE-forholdet er et verdsettelsesmål som bruker realinntekt per aksje (EPS) over en 10-årsperiode for å utjevne svingninger i bedriftsoverskudd som oppstår over forskjellige perioder av en konjunktursyklus.

CAPE-forholdet, ved å bruke forkortelsen for syklisk justert forhold mellom pris og inntjening, ble popularisert av Yale University-professor Robert Shiller. Det er også kjent som Shiller P/E. P/E-forholdet er en verdsettelsesmåling som måler aksjens pris i forhold til selskapets inntjening per aksje.

EPS er et selskaps overskudd delt på utestående aksjeandeler.