Buy-side

Buy-side er et begrep som brukes i verdipapirforetak om referanser til rådgivende institusjoner som er opptatt av å kjøpe investeringstjenester. Private aksjefond, verdipapirfond, livsforsikringsselskaper, aksjefond, hedgefond og pensjonsfond er de vanligste typene kjøpsenheter.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email