Bullmarked

Når et marked, et instrument eller en sektor befinner seg i en oppadgående trend, omtales dette generelt som et bull-marked. Dette er fordi investorer av bull-typen er dominerende under slike omstendigheter. Hvis markedet derimot er inne i en vedvarende nedadgående trend, omtales dette som et bear-marked ettersom investorer av bear-typen da vil være dominerende. Bull-markeder kjennetegnes som regel av at det hersker bred optimisme og tillit, slik at positive nyheter driver markedet oppover, mens negative nyheter har en tendens til å bli oversett.