Bucketshop

En bucketshop er et meglerfirma som driver uetisk forretningspraksis. Historisk ble begrepet brukt om selskaper som tillot kundene å spille på aksjekurser, ofte ved å bruke farlig høye innflytelsesnivåer. I praksis betyr dette at du handler direkte mot motparten, altså at ordrene ikke blir plassert i markedet, men blir “lagt i en bøtte”. Dette var veldig utbredt tidlig på 1900-tallet, og har på 2000-tallet vokst igjen, i litt mer skjulte former. Det er ansett for uetisk oppførsel.