Børsnotert fond (ETF)

ETF er forkortelsen for «Exchange Traded Fund», som på norsk betyr børsnoterte fond. Som navnet antyder er dette fond som inneholder en samling av eierandeler, men skiller seg fra vanlige fond ved at de handles på børs. I et vanlig verdipapirfond så handler du fondsandeler direkte fra fondsselskapet. Dette medfører at fondshandelen tar noen dager å gjennomføre. ETFer kjøpes i realtid på børsen, på linje med aksjer – som gjør at du raskt kan kjøpe og selge ETF-andelene dine.