Bond

Det norske ordet på en bond er en obligasjon. En obligasjon er et verdipapir som gir en låntaker mulighet for å skaffe kapital. Eieren av en obligasjon er långiver, mens utstederen er låntaker. En obligasjon blir typisk utstedt av staten (statsobligasjon), men det kan også skje at selskaper utsteder slike verdipapirer (kredittobligasjon).

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email