Bollinger Band

Et Bollinger Band er et teknisk indikator utviklet av John Bollinger. Med utgangspunkt i et 20 dagers glidende gjennomsnitt (SMA), beregnes et bånd som er +/- to standardavvik fra det glidende gjennomsnittet. En bruker kan imidlertid både endre lengden på det glidende gjennomsnittet så vel som antall standardavvik ut ifra denne i henhold til egne preferanser.