Bokettersyn

Bokettersyn er skattemyndighetenes kontroll av norske virksomheter. Bedrifter har regnskapsplikt nettopp for å kunne hente ut korrekt informasjon til rapportering, og for at myndighetene skal kunne etterkontrollere opplysningene. I hovedsak er bokettersyn et middel for å bekjempe skatteunndragelse og annen økonomisk kriminalitet. Men mange har også opplevd at slurv eller misforståelser av regelverk over tid har bidratt til høye ekstraregninger i kjølvannet av en kontroll.