Black swan

En svart svane er en uforutsigbar hendelse som har potensielt alvorlige konsekvenser. Svarte svanehendelser er preget av ekstrem sjeldenhet, alvorlig innvirkning og den utbredte insisteringen på at de var åpenbare i ettertid.