Black Sunday

Ut fra det vi vet, finnes det ingen opplest og vedtatt Black sunday, så la oss foreslå en: Søndag kveld 14. september 2008 pågår en av de mest dramatiske forhandlingene i Wall Streets historie. Det ender med at Bank of America kjøper Merrill Lynch, men ingen vil påta seg Lehman Brothers, som bare timer senere melder oppbud.