Bid / Ask

Viser hva kjøper- og selgerpris er i ethvert øyeblikk for et verdipapir. Bid eller ask representerer hva noen er villig til å selge eller kjøpe for i øyeblikket.