Beta

Beta er et mål på volatiliteten – eller systematisk risiko – for et verdipapir eller en portefølje sammenlignet med markedet som helhet. Betadata om en enkelt aksje kan bare gi en investor en tilnærming til hvor stor risiko aksjen vil legge til en (antagelig) diversifisert portefølje. For at beta skal være meningsfylt, bør aksjen være relatert til referanseindeksen som brukes i beregningen. Beta på 1 sier at aksjen og indeksen svinger like mye. Beta >1 tilsier at aksjen svinger mer enn indeksen.