Behavioral Economics

Behavioral Economics er studiet av psykologi som relaterer seg til økonomiske beslutningsprosesser til markedsaktører.