Bearmarked

Et bearmarked er når et marked opplever langvarige prisfall. Det beskriver vanligvis en tilstand der verdipapirpriser faller 20% eller mer fra de siste høydepunktene blant utbredt pessimisme og negativ investorstemning. Bearmarkeder er ofte assosiert med fall i et samlet marked eller en indeks som S&P 500, men individuelle verdipapirer eller råvarer kan også betraktes som i et bjørnemarked hvis de opplever en nedgang på 20% eller mer over en varig periode— vanligvis to måneder eller mer. Bear markedene kan også følge med generelle økonomiske nedgangstider, for eksempel en lavkonjunktur.