Bear Stearns

Bear Stearns var en global investeringsbank i New York City som kollapset under subprime-boliglånskrisen i 2008.