Bear og bull

Selve symbolene på ned- og oppturer. Nøyaktig årsak til navnene er ikke helt klar. En mulig årsak er hvordan dyrene angriper, som for en bjørn er nedover, mens en okse er oppover. En annen mulighet for bearmarked er spekulanter som handlet med bjørneskinn som de enda ikke hadde mottatt. Hvis de timet det korrekt, fikk de en økt margin som mellommann. Slike ble kalt bearskin jobber. Etterhvert bare bear.