Barriere opsjon

Et barriere opsjon er en opsjon hvor utbetalingen avhenger av om den underliggende eiendelen enten har nådd (knock-in) eller ikke har nådd (knock-out) en forhåndsbestemt pris. Fordi opsjonen har en betingelse knyttet til seg, vil prisen være lavere enn for vanlige opsjoner med samme underliggende.