Baltic Dry

Baltic Dry Index (BDI) er en shipping- og handelsindeks opprettet av den Londonbaserte Baltic Exchange. Den måler endringer i fraktprisene for forskjellige råvarer, som kull og stål. Indeksen har historisk sett vært av interesse for norske investorer ettersom en rekke selskaper på Oslo Børs har delvis vært direkte påvirket av denne. I tillegg brukes BDI som en av mange faktorer for å vurdere hvordan det står til i økonomien. Det finnes en ETF (BDRY) som følger denne indeksen.