Balanseregnskap

Et balanseregnskap viser på den ene siden verdien av de eiendelene bedriften har på et bestemt tidspunkt, og på den andre siden hvordan disse er finansiert. Balanseregnskapets to sider vil alltid være like når de blir summert.