Bad bank

En bad bank er en bedriftsstruktur som isolerer likviditet og høyrisikoaktiva som eies av en bank eller en finansiell organisasjon, eller kanskje en gruppe banker eller finansielle organisasjoner. En bank kan akkumulere en stor gjeldsportefølje eller andre finansielle instrumenter som uventet øker risikoen, noe som gjør det vanskelig for banken å skaffe kapital, for eksempel gjennom salg av obligasjoner. Under disse omstendighetene kan banken ønske å adskille sine “gode” eiendeler fra sine “dårlige” eiendeler gjennom opprettelsen av en dårlig bank. Målet med segregeringen er å tillate investorer å vurdere bankens økonomiske helse med større sikkerhet. En bad bank kan opprettes av en bank eller finansinstitusjon som en del av en strategi for å håndtere en vanskelig økonomisk situasjon, eller av en regjering eller en annen offisiell institusjon som en del av et offisielt svar på økonomiske problemer på tvers av en rekke institusjoner i finanssektoren.