Back Office

De som driver med støttefunksjoner til en forvalter, en bank eller et meglerhus.