Asiatiske tigre

De fire asiatiske tigrene er de vekstøkonomiene i Hong Kong, Singapore, Sør-Korea og Taiwan. Drivstoff av eksport og rask industrialisering har de fire asiatiske tigrene konsekvent opprettholdt høye nivåer av økonomisk vekst siden 1960-tallet, og har samlet gått inn i rekkene til verdens rikeste nasjoner.