Asian option

En opsjon som benytter et gjennomsnitt av kursutviklingen til å beregne gevinst/tap ved forfall. En asiatisk opsjon er billigere enn en tilsvarende vanilla opsjon.