Asian option

En opsjon som benytter et gjennomsnitt av kursutviklingen til å beregne gevinst/tap ved forfall. En asiatisk opsjon er billigere enn en tilsvarende vanilla opsjon.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email