Årsrapport

En årsrapport er et dokument som selskaper årlig må levere til aksjonærer som beskriver deres virksomhet og økonomiske forhold.

Den fremre delen av rapporten inneholder ofte et forsøkt på å imponere. Gjerne i form av slags powerpoint-presentasjon som kombinerer grafikk, bilder og historier om selskapet, i forsøk om å nøyaktig beskrive selskapets aktiviteter og nåværende tilstand.

Rapporten forsøker også å gi prognoser om selskapets fremtid, såkalt guiding. Dette er en viktig komponent til hvordan investorer bedømmer om de ønsker å kjøpe, fortsette å eie eller selge en aksje.

Den bakre delen av rapporten inneholder detaljert finansiell og operativ informasjon for fjerde kvartal og året som helhet.

Årsrapporten er kanskje det viktigste dokumentet et selskap produserer i løpet av et år.