Arbitrasje

Arbitrasje er kjøp og salg av en eiendel for å tjene på en forskjell i eiendelens pris mellom markedene. Det er en handel som tjener på å utnytte prisforskjellene til identiske eller lignende finansielle instrumenter i forskjellige markeder eller i forskjellige former. Arbitrasje eksisterer som et resultat av ineffektivitet på markedet og ville derfor ikke eksistere hvis alle markedene var perfekt effektive.