Åpen interesse

Foto: Lars Plougmann (flickr) Creative Commons

Åpen interesse er det totale antallet utestående derivatkontrakter, for eksempel opsjoner eller futures, som fortsatt kan handles og fortsatt har en verdi.

Det er det totale antall (ikke nettet) åpne kontrakter (futures, opsjoner osv.) som finnes. Denne balansen går til null når den relevante kontrakten forfaller (eller, i tilfelle av opsjoner, man gjør en tidlig innløsning).

Åpen interesse gir et godt bilde av opsjonshandelsaktiviteten, og om penger som strømmer inn i futures- og opsjonsmarkedet øker eller avtar.