Analytiker

En finansanalytiker er en profesjonell som utarbeider etterforskningsrapporter om verdipapirer eller eiendeler for intern eller klientbruk. Andre navn på denne funksjonen inkluderer verdipapiranalytiker, investeringsanalytiker, aksjeanalytiker, ratinganalytiker, eller bare “analytiker”.