Analytiker

En finansanalytiker er en profesjonell som utarbeider etterforskningsrapporter om verdipapirer eller eiendeler for intern eller klientbruk. Andre navn på denne funksjonen inkluderer verdipapiranalytiker, investeringsanalytiker, aksjeanalytiker, ratinganalytiker, eller bare “analytiker”.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email