Alpha

Alfa er målet på en investeringsporteføljes ytelse mot en bestemt referanse, vanligvis en aksjeindeks. Det er med andre ord et mål på i hvilken grad en trader har klart å «slå» markedet i et tidsrom. Alfa kan være positiv eller negativ, avhengig av hvor nært den er til å følge markedet. Alfa brukes ikke bare som et mål på porteføljen i forhold til det underliggende markedet, men også som et mål på prestasjonen til fondsforvalteren, som implementerer strategiene og administrerer tradingaktiviteten