Aktivist investor

En aktivistinvestor er en person eller gruppe som kjøper et stort antall aksjer i et offentlig selskap og / eller prøver å få plass i selskapets styre for å gjennomføre en betydelig endring i selskapet. Et selskap kan bli et mål for aktivistinvestorer hvis det blir feiladministrert, har for store kostnader og kan drives mer lønnsomt som et privat selskap eller har et annet problem som aktivistinvestoren mener det kan fikse for å gjøre selskapet mer verdifullt.