Aktivaklasse

En aktivaklasse er en gruppe investeringer som har lignende egenskaper og er underlagt samme lover og regler. Aktivaklasser består av instrumenter som ofte oppfører seg likt hverandre på markedet. Historisk har de tre viktigste aktivaklassene vært aksjer (aksjer), rentebinding (obligasjoner) og kontantekvivalenter eller pengemarkedsinstrumenter.1 For tiden inkluderer de fleste investeringsfagfolk eiendom, råvarer, futures, andre finansielle derivater og til og med kryptovaluta til aktivaklasse-blandingen