Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er dyrere enn indeksforvaltning – på lang sikt er ambisjonen at sparingen gir deg bedre avkastning enn referanseindeksen. Merk at avkastningen vil variere fra år til år – ett år kan avkastningen være lavere enn indeks det neste høyere.