Aksjesplitt

En aksjesplitt er når et selskap deler de eksisterende aksjene i aksjen i flere nye aksjer for å øke aksjens likviditet. Selv om antall utestående aksjer øker med et spesifikt multiplum, forblir den totale dollarverdien på aksjene den samme sammenlignet med pre-split beløp, fordi split ikke tilfører noen reell verdi. De vanligste delingsforholdene er 2-for-1 eller 3-for-1 (som betyr at aksjonæren vil ha henholdsvis to eller tre aksjer for hver aksje som holdes før splittelsen).