Akkreditert investor

En akkreditert investor er en person eller en forretningsenhet som har lov til å handle verdipapirer som kanskje ikke er registrert hos finansielle myndigheter. De har rett til denne privilegerte tilgangen ved å oppfylle minst ett krav angående inntekt, formue, aktiva størrelse, styringsstatus eller yrkeserfaring.

Del denne:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email