Absolute Return

Avkastning i forhold til utgangspunktet, ikke målt mot en referanseindeks.