Abenomics

Shinzō Abe. Foto: Foreign, Commonwealth & Development Office

Det økonomiske systemet foreslått av tidligere statsminister Shinzō Abe for å skape vekst i japansk økonomi. Det var ikke spesielt vellykket.

Abenomics refererer til den økonomiske politikken implementert av Japans regjering siden stortingsvalget i desember 2012. Den økonomiske politikken er oppkalt etter Shinzō Abe, som var statsminister i Japan fra 2012 til 2020. Etter at Abe trakk seg i september 2020, har hans etterfølger, Yoshihide Suga, uttalt at han vil fokusere på å fortsette politikken og målene for Abe-administrasjon, inkludert den økonomiske politikken for Abenomics. 

Abenomics er basert på “tre piler” for monetær lettelse fra Bank of Japan, finanspolitisk stimulans gjennom offentlige utgifter og strukturelle reformer. The Economist karakteriserte programmet som en “blanding av reflasjon, statlige utgifter og en vekststrategi designet for å skyte økonomien ut av suspendert animasjon som har grepet den i mer enn to tiår”.

I løpet av Abes periode var frekvensen av Japans nominelle BNP-vekst høyere, og andelen statsgjeld i forhold til nasjonalinntekt stabiliserte seg for første gang på flere tiår. Imidlertid var den “tredje pilen” av strukturreformer ikke så effektiv som observatører hadde håpet.